‘ De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.’ 

 

 

Liefde!!  Het enige en allesomvattende in ons leven wat waar geluk brengt! Niets anders in ons leven op deze aarde geeft de vervulling die liefde ons geeft. Dus… Een workshop waarin liefde de rode draad speelt. Hoe heeft de liefde je vormgegeven tot nu toe? Wat heeft het tekort eraan voor schade aangebracht?

Welk denkpatroon heb jij ontwikkeld op basis van gebrek aan liefde, waardoor je het verder moeilijk toe kunt laten in je leven of geven? Liefde creëert en overwint. Liefde geeft rust, is trouw, is rijkdom en nog veel meer. Wat zal het je allemaal wel niet gaan brengen, als het de boventoon zal zingen in je leven?

 

 

 

‘Ik zag vanmorgen de liefde van God in de spiegel.’

 

De liefde is prachtig en overal! Echter, de wereld is soms hard en vervuild met geweld en angst. We worden als mens vaak gekwetst in ons leven, waardoor we wantrouwiger worden, muurtjes om onszelf kunnen bouwen. Maar daardoor blokkeren wij juist weer deze bron van geluk. 

Hoe kun je toch de liefde laten zegevieren in deze tijd? Hoe gaan we met je verleden liefdesleven een nieuwe love lifeline creëren gevuld met ware liefde, die je op ieder vlak in je leven zal verrijken? Meld je aan via het contactformulier.